Ebooks Subscribe Online

eBook ONLINE SUBSCRIBE:Model Kertas Peperiksaan Pengajian Am STPM Semester 2 (2021)

RM9.00tax excl.

Buku Model Kertas Peperiksaan Pengajian Am STPM
Semester 2 ini disusun mengikut format sebenar
peperiksaan dan Sukatan Pelajaran STPM. Buku ini
mengandungi Tiga Bahagian Utama iaitu Bahagian A
untuk soalan struktur, Bahagian B untuk soalan alih
bentuk komunikasi dan Bahagian C untuk soalan
karangan.
Buku model ini juga menyediakan dengan lengkap 6
Set soalan yang berorientasikan pelbagai aras
kemahiran iaitu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, Aras
Sederhana dan Aras Rendah serta mencakupi topik
yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran.
Harapan kami, buku yang dihasilkan oleh barisan
penel penulis yang berpengalaman ini dapat
membantu semua calon STPM untuk mendapat
keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan
sebenar nanti.
Panel Penyedia.

Reviews

Write a review

eBook ONLINE SUBSCRIBE:Model Kertas Peperiksaan Pengajian Am STPM Semester 2 (2021)

eBook ONLINE SUBSCRIBE:Model Kertas Peperiksaan Pengajian Am STPM Semester 2 (2021)

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

6 other products in the same category: