MTP940S221

eBook ONLINE SUBSCRIBE: MODEL KERTAS PEPERIKSAAN SEJARAH ISLAM STPM (SEMESTER 2) 2021

RM13.50tax excl.

Alhamdulillah kerana dengan izin, rahmat dan hidayah-Nya, buku Kertas
Model STPM Sejarah Islam Semester 2 (940/2) Edisi Keenam berjaya dihasil
dan diterbitkan untuk membantu para pelajar tingkatan enam yang mengambil
mata pelajaran Sejarah Kertas 2 dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia.
Buku ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Sejarah Kertas 2 Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM). Buku kertas model ini mengandungi lapan set
soalan beserta jawapan cadangan padat dalam bentuk esei yang mudah
difahami. Buku ini juga mengandungi pelbagai bentuk dan aras soalan yang
dapat menguji pengetahuan dan membimbing pelajar memahami serta
menguasai gaya soalan-soalan terkini dengan lebih efektif.
Semoga buku kertas model soalan ini dapat memberi pendedahan dan
maklumat yang bermanfaat, meningkatkan keyakinan para pelajar yang bakal
menghadapi peperiksaan STPM dan seterusnya memperoleh kejayaan yang
cemerlang.

Sekian, terima kasih.

Penulis

Reviews

Write a review

eBook ONLINE SUBSCRIBE: MODEL KERTAS PEPERIKSAAN SEJARAH ISLAM STPM (SEMESTER 2) 2021

eBook ONLINE SUBSCRIBE: MODEL KERTAS PEPERIKSAAN SEJARAH ISLAM STPM (SEMESTER 2) 2021

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

 

6 other products in the same category: